เราเริ่มดำเนินงานธุรกิจที่ปรึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
     
     

 

และทีมงานที่พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารแต่ละแขนงมามากกว่า 20 ปี ปัจจุบันทุกท่านทำงานเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับบริษัทชั้นนำหลายแห่ง 

 

ประวัติโดยย่อของคุณสถาพร วนากร มีดังนี้

ก่อนที่จัดตั้งบริษัทที่ปรึกษานี้เคยทำงานกับบริษัทเอกชนมามากกว่า 20 บริษัท เช่น บริษัท ไทย-ออสท์ อลูมิเนียม จำกัด, บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พรพรหม เมททอลม จำกัด (มหาชน)  และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส จำกัด (มหาชน) ด้วยประสบการณ์ผู้บริหารระดับสูงมามากกว่า 20 ปี อีกทั้งประสบการณ์ในธุรกิจส่วนตัว และประสบการณ์ด้านที่ปรึกษามามากกว่า 5 ปี มีผลงานที่มั่นใจได้ ดังนี้


 

บริการของเราประกอบด้วย งานที่ปรึกษาทุกด้าน เช่น ระบบการขายและตลาด ระบบการบริหารจัดการ งานด้านไอทีและแอปพลีเคชั่น ระบบโลจิสติกส์ยุคใหม่ และงานควบคุมก่อสร้างผนังอาคารภายในและภายนอก โดยมีจุดเด่นที่เน้นดังนี้

 

ประวัติโดยย่อของคุณอัครินทร์ ศุภมหากิตติ์ศิริ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) มีดังนี้

Visitors: 27,143