ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีของการทีมบริหาร มากกว่า 10 บริษัท ระดับ 100 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท ดูแลธุรกิจในวงการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งทุกประเภททั้งภายในและภายนอกอาคาร มีความเข้าใจตลาดทั่วประเทศ โดยเฉพาะตลาดต่างจังหวัด มีผลงานทุกบริษัทเติบโตมากกว่า 20% หรือโดยเฉลี่ย 100 ล้านบาทเติบโตต่อปีทุกๆ บริษัท เช่น บริษัท ไทย-ออส อลูมิเนียม จำกัด, บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

Visitors: 27,144