รหัส : MGT 01

การประชุมแบบ 1 ชั่วโมง 30 นาที (อัตราค่าบริการ 3,000 บาท)

แนะนำรายละเอียด 

  • รับบรีฟ 30 นาที (ถ้าทำไม่ได้ ไม่คิดค่าบริการ)
  • ให้คำแนะนำ 30 นาที (ไม่เกิน 15 นาทีไม่คิดค่าบริการ)
  • อ้างอิงประวัติความเป็นมา/แนวทาง 30 นาที
  • ประโยชน์ที่จะได้รับ
  • สรุปการประชุมครั้งถัดไป
Visitors: 27,140