ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีของการทีมบริหาร มากกว่า 10 บริษัท ระดับ 100 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท ดูแลธุรกิจในวงการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งทุกประเภททั้งภายในและภายนอกอาคาร มีความเข้าใจตลาดทั่วประเทศ โดยเฉพาะตลาดต่างจังหวัด มีผลงานทุกบริษัทเติบโตมากกว่า 20% หรือโดยเฉลี่ย 100 ล้านบาทเติบโตต่อปีทุกๆ บริษัท เช่น บริษัท ไทย-ออส อลูมิเนียม จำกัด, บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

 

1. ขอบข่ายงานขายและการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท

วางแผนการทำงานและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสนับสนุนการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตของยอดขายอย่างน้อย 20% และบรรลุเป้าหมาย KPI ที่ตั้งไว้

2. ผลกำไรจากการบริหารการตลาด

เปรียบเทียบต้นทุน/กำไรต่อแผนกที่เกี่ยวของโดยกำหนดงบประมาณที่จำเป็นโดยวิเคราะห์รายเดือน ไตรมาส และรายปี

ดูแลการเติบโตของกำไรและผลตอบแทนสู่พนักงานและต่อลูกค้า

3. การสร้างและการยอมรับต่อแบรนด์ รวมถึงชื่อเสียงของบริษัท

การขยายการครอบคลุมตลาดโดยเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

เน้นการขายและการบริการที่สูงกว่ามาตราฐานของคู่แข่งที่เป็นผู้นำตลาด 

Visitors: 27,143