บริการที่ปรึกษาด้าน โลจิสติกส์เต็มรูปแบบ เช่นทางด้านจัดการด้านคลังสินค้า การจัดการระบบจัดส่ง ขนส่ง รวมถึงการจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า

การบริการทางด้านโลจิสติกส์ของเราได้แก่

1. Warehouse specialist (ผู้ชำนาญด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า) ให้คำแนะนำและออกแบบระบบการจัดเก็บสินค้าทุกประเภทด้วยการผสมผสานรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสมัยใหม่ผนวกกับเทคโนโลยี่สนับสนุนการทำงานแบบเรียลไทม์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

2. Transportation & Fleet Management (ผู้เชี่ยวชาญจัดการระบบการขนส่ง) ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมโดยเน้นย้ำรูปแบบการขนส่งที่เป็นไปตาม KPI โดยมีเทคโนโลยี่สนับสนุนจัดการเส้นทางขนส่งและตรวจสอบพิกัดรถสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผนวกกับโปรแกรมลดค่าใช้จ่ายการสึกหรอก่อนกำหนดยืดเวลาการใช้งานและวิธีดูแลรักษารถบรรทุกอย่างถูกวิธี

3. Logistic solution advisor (ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์) แก้ปัญหาภายในคลังสินค้าและโรงงานผลิตมักเกิดขึ้นทุกวันและปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาเดิมๆที่ไม่มีการแก้ไขหรือถูกแก้ไขแบบไม่รู้จริงจึงทำให้เกิดความเสียหายซ้ำซ้อนซึ่งเรามีทีมงานที่สามารถทำการวิเคราะห์และเจาะลึกในแต่ละปัญหา(Problem Analysis)และทำการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีลดความเสี่ยงและผิดพลาดซ้ำซ้อน

4. HR consultant & Team บุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์การที่ต้องได้รับการคัดเลือกอย่างดีและมีความเหมาะสมภายใต้ต้นทุนที่จำกัด,การคัดสรรพนักงานและการวางกฏระเบียบต่างๆเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีอิสระภายใต้ความรับผิดชอบจึงมีความสำคัญยิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความสนใจและวางแนวทางให้ถูกต้องเพราะการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรได้ดีนั้นจะนำพาบริษัทฯไปสู่เป้าหมายสูงสุดอย่างไม่ยากซึ่งเรามีทีมงานที่ปรึกษาและให้คำแนะนำที่เพียบพร้อมด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากหลายบริษัทฯ ชั้นนำ

Visitors: 28,476