รหัส :  PRO 02

การประชุมแบบ 3 ชั่วโมง Half-Day (อัตราค่าบริการ 6,000 บาท)

แนะนำรายละเอียด 

  • นำเสนอแผนงานหรือโครงการ
  • มีให้เลือก A B C (3แผน)
  • Implementation Plan
  • Execution  (Timeline)
  • สรุปการประชุมครั้งถัดไป เพื่อทำสัญญาจ้างต่อไปตามที่
Visitors: 28,477