ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 25 ปี ในหลากหลายอุตสาหกรรมและหลายธุรกิจจากโอเซี่ยนกล๊าส ไทยกล๊าส อาซาฮีกล๊าส มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด เอเชี่ยนมารีนเซอร์วิสซ์ ซึ่งประกอบธุรกิจในหลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตแก้ว กระจก เครื่องสุขภัณฑ์ อาหาร ชิ้นส่วนรถยนต์ ซ่อมและต่อเรือ เครื่องสำอาง ธุรกิจประกันชีวิต ผู้แทนจำหน่าย นำเข้า - ส่งออก ขนส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ผมทำงานใน 4 บทบาทของ HR สมันใหม่ คือ เป็นตัวแบบในการทำงาน เป็นผู้นำและตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน HR และเป็นคู่คิดของผู้บริหารในงาน HR มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายผู้ช่วยประธานบริษัท ผู้ช่วยกรรมการจัดการ นอกจากนี้ ผมยังมีประสบการในองค์กรที่บริหารงานแบบครอบครัว แบบมืออาชีพ องค์กรที่ เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ องค์กรที่ มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุงแรง องค์กรที่อยู่ในภาวะขาดทุน ต้องฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งประสบการณ์กับผู้บริหารงานแบบญี่ปุ่น แบบอเมริกัน แบบไทยๆ เคยทำงานทั้งองค์กรที่มีสหภาพแรงงานและไม่มีสหภาพแรงงาน และเคยทำงานกับองค์กรที่บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่และคนวัยใกล้เกษียณอายุ ด้วยประสบการณ์เหล่านี้ ผมจึงมีความเชี่ยวชาญที่สามารถจะวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผล

Visitors: 27,144